PromExpo Genel Kurul Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Derneğimizin olağan Genel Kurul toplantısı, COVID-19 pandemisi nedeniyle 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2. Maddesi uyarınca gerçekleştirilememiştir.

Olağan Genel Kurul toplantısının Promoexpo 2021 fuarimizin ilk gunu aksami olan  06 Ekim 2021 tarihinde saat 19:00 da, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17 Ekim 2021 tarihinde saat 19:00’de, Holiday Inn Airport Otelin’de aşağıda belirtilen gündemde toplanmasına, 06.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile karar verilmiştir.

Genel Gurulda oy kullanımı için Derneğimizde kayıtlı temsilcinizin oy kullanma hakkı olacaktır. Firmanızda temsilci değişikliği var ise, yeni temsilcinizin hazırlanacak hazirun cetvelinde adının bulunması ve de firmanız adına oy kullanabilmesi için, Genel Kurul tarihinden önce değişen temsilcinizle ilgili kararınızın Derneğimize ulaştırılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, toplantıya ve fuarimiza katılmanızı rica ederiz.

Saygılarımızla,

PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALATÇILARI VE SATICILARI DERNEĞİ

GÜNDEM

  1. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulacaktır.
  2. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
  3. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılacak ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanacaktır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
  4. Toplantıda yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir.
  5. Toplantıda derneğin mali gelir/gider tablosu, Yönetim Kurulu’nun ibrası, faaliyet raporu, iç denetim raporu, bütçe değerlendirmesi ve belirlenmesi, Dernek Beyannamesi, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacaktır.
  6. Yönetim Kurulu, faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenleyecek ve Genel Kurul’a sunacaktır.
  7. Tüzük değişiklik teklifleri üyelerin oyuna sunulacaktır.
  8. Genel Kurul’un toplantı tarihinden sonraki 30 gün içerisinde, yani 05 Kasim 2021’e kadar Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilecektir.
  9. Derneğimiz yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecek ve bu beyannameyi mülkî idare amirliğine verecektir.
  10. Toplantı sonunda değerlendirilen Dernek Beyannamesi, DERBİS üzerinden sisteme yüklenecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Daha iyi bir kullanıcı eneyimi sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Sitemize göz atarak, çerez kullanımımızı kabul etmiş sayılırsınız.