Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Üyelerden ve üye olmak isteyen firmalar tarafından en çok sorulan soruların cevaplarını buradan takip edebilirsiniz.

Üyekik için gerekli belgeler
 • 2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 adet İkametgah belgesi fotokopisi
 • Temsil Ettiği firmaya ait imza sirküleri (FOTOKOPİSİ)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Şahsınıza ait İmza beyannamesi-sirküleri
 • Temsil Ettiği Firma tarafından ilgili kişinin, PROMOTÜRK üyeliği için Tüzel Kişiliği temsil etmeye yetkili olunduğuna dair yazı.(aşağıda örnek yazıbulunmaktadır)
 • Firma ürün ve kurum tanıtım katalogları (2 adet)
 • Firma ve / veya Ürüne ait standart ve kalite belge fotokopileri
 • PROMOTÜRK ETİK DEĞERLER BİLDİRGESİ FİRMA KAŞE VE İMZALI

EK Belgeler

 • PROMOTÜRK Müracaat Formu
 • ….(TÜZEL KİŞİLİĞİ) firmasını PROMOTÜRK üyeliği için temsil etmeye yetkili olunduğuna dair yazı.
Yeni Üye Olma Koşulları

İnternet sayfasında yer alan http://promoturk.com/Uyelik-Formu.pdf form ve istenen evraklarla berber giriş ücretlerinin dekontunun gönderilmesi ile başvuru yapılmış olur, üyelik onayı yönetim kurulu tarafından 30 gün içerisinde karar bağlanır.

Üyelikten Ayrılma Koşulları

Ayrılma talebini (Tüzel kişilik ise şirket antetli kağıdına) imza sirküsü ile derneğe gönderilmesi ayrılmak için yeterlidir. Ancak Dernek tüzüğünün 9. Maddesi gereği üyenin mali sorumluluğu ayrılık talebinin yapıldığı dönem sonuna kadar devam eder ve kendisinden o dönemin mali yükümlülüğü tam olarak tahsil edilir.

Üyelik Bedeli Hakkında

Üyelik giriş ücreti 1,500 TL dir, Yıllık aidat 800 TL dir.