Registration

Username*

Email*

First Name

Last Name

Store Name*

https://www.promoturk.com/store/[your_store]

Address 1*

Address 2

Country*

City/Town

State/County

Postcode/Zip*

Store Phone*

Nüfus Cüzdanı*

İkametgah belgesi*

İmza sirküleri *

Fotoğraf*

İmza beyannamesi-sirküler *

Yetkili belgesi / Yetki Yazısı*

Firma ürün ve kurum tanıtım katalogları*

Firma ve / veya Ürüne ait standart ve kalite belge fotokopileri*

PROMOTÜRK ETİK DEĞERLER BİLDİRGESİ FİRMA KAŞE VE İMZALI*

Password*

Confirm Password*